ENDODONCIE – OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

V případě, že zubní kaz nebo úraz zapříčiní poškození zubní dřeně, je nutné provést ošetření kořenových kanálků (endodontické ošetření, lidově známo jako “vytažení nervu”). Ošetření spočívá v pročištění, rozšíření a následném zaplnění kořenových kanálků.

V mnoha případech se jedná o poslední možnost, jak lze zub zachránit. Proto je nesmírně důležité, aby byl výkon proveden co nejpečlivěji. Na našem pracovišti používáme špičkové diagnostické, preparační a výplňové systémy, pomocí kterých jsme schopni kořenové kanálky efektivně ošetřit.

Celý průběh ošetření u nás probíhá v lokálním znecitlivění, tedy zcela bezbolestně. Abychom byli schopni zbavit zub infekce, je nutné v průběhu ošetření zub izolovat pomocí kofferdamové blány. Ta zabrání kontaminaci kořenových kanálků slinou a umožní nám použití účinných desinfekčních výplachů.

Zub po správném endodontickém ošetření je plnohodnotným orgánem v dutině ústní. Jelikož však u takto ošetřených zubů hrozí zvýšené riziko fraktury (prasknutí zubu), doporučujeme po ošetření opatřit zub korunkou či polokorunkou (overlay), která riziko fraktury značně sníží a umožní tak mnohdy setrvání zubu v ústech po zbytek života.

Endodontické ošetření provádíme pouze s použitím zvětšovací techniky – lupové brýle nebo operační mikroskop.

Často kladené otázky:

Co způsobuje poškození zubní dřeně?
Nejčastěji je to hluboký zubní kaz, méně často úraz či parodontologické oněmocnění.

Jak lze poškození zubní dřeně zabránit?
Základem je pravidelná prevence a dodržování správných základů dentální hygieny.