ESTETICKÁ STOMATOLOGIE

ESTETICKÉ – KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

Vytvoříme vám „neviditelné plomby“. Zub je ošetřený, ale nejnovější materiály nám umožní jej dostavět a zvolit individuální přirozenou barvu, takže vaše okolí nepozná, že zub není původní.

Abychom zajistili maximální životnost výplně, musíme nejprve pod zvětšením odstranit šetrně veškerý, běžným okem jen stěží viditelný zubní kaz. Právě díky zvětšení (mikroskop, zvětšovací lupy) lze postupovat zcela šetrně pro zub a odstranit jen to, co je nutné. Kompozitní výplň je schopna se na okolní zub „nalepit“ a díky této vazbě se zub i zpevní a snižuje se tak riziko prasknutí zubu či odlomení části výplně. Abychom mohli pracovat v suchém poli a zabránili tak kontaminaci zubu slinami a bakteriemi z úst, zub izolujeme kofrdamovou blánou. Životnost nejmodernějších materiálů, ze kterých se bílé plomby dělají je dlouhodobá a při dodržení postupu, který jsme výše popsali je šance na tvorbu kazu pod plombou minimální.

ESTETICKÉ KOMPOZITNÍ / KERAMICKÉ ONLAYE (POLOKORUNKY)

V případě, že zub je poškozen do takové míry, že již nelze zub dostavět přímo v ústech, je možné ho rekonstruhovat pomocí keramických nebo kompozitních „výplní“ zhotovených v laboratoři. Jedná se o inlaye, onleje, overalye – podle rozsahu. Zub se pod kofrdamem očistí od kazu a zapečetí se kompozitníím materiálem, upraví se okraje a otiskne pro laboratoř. V další návštěvě se nacementuje hotová práce vytvořená v laboratoři. Tímto způsobem můžeme zubu vrátit původní tvar a funkci a vyhneme se tak nutnosti brousit zub na korunku, jenž pro zub znamená výrazně větší zásah. Můžeme tak pracovat maximálně šetrně vůči zubním tkáním.

FAZETY

Keramické fazety jsou tenké ale velmi pevné plátky keramiky, které překrývají přední plochu zubu. Používají se k estetické korekci zubů jenž jsou vidět při úsměvu. Opravit takto můžeme barvu, tvar, postavení, velikost zubů. Většinou se vyrábí z keramiky, která umožní nejpřirozenější vzhled. Další možností je zhotovení z kompozitního materiálu. Při preparaci na fazety je vlastní zubní tkáň pouze minimálně narušena.

BĚLENÍ

Bělení zubů je estetické úprava barvy zubů. Podle aplikace bělícího materiálu se rozděluje na ordinační a domácí. Při vaší návštěvě vám přímo doporučíme, který typ je pro vás nejvhodnější a nejšetrnější.